PCOB Driebergen

Vrijwillige ouderenadviseurs en levensvragen
Vrijwillige ouderenadviseurs komen bij senioren thuis, wanneer senioren met vragen en problemen zitten. Dit kunnen vragen zijn op allerlei gebieden, zoals administratie, wonen, gezondheid of mobiliteit.

Wat ik eigenlijk wil vragen

Wat ik eigenlijk wil vragen... Wie maakt dat niet mee, dat hij bij iemand op bezoek komt en die inleidende opmerking hoort? Zeker de vrijwillige ouderenadviseurs en leden van Commissies Lief en Leed zullen het wel eens hebben meegemaakt dat er dan een heel verhaal achter aan kwam. Dat mensen dan ineens met hun echte zorgen op de proppen kwamen en u dacht: “Wat moet ik hier nu mee?”

Vrijwillige ouderenadviseurs en levensvragen
Vrijwillige ouderenadviseurs komen bij senioren thuis, wanneer senioren met vragen en problemen zitten. Dit kunnen vragen zijn op allerlei gebieden, zoals administratie, wonen, gezondheid of mobiliteit. In de gesprekken die de vrijwillige adviseurs met de ouderen voeren, blijkt vaak dat er dieper liggende levensvragen aanwezig zijn. En die worden dikwijls met de titel van deze tekst aangekondigd. Zij lopen vaak aan tegen vragen die verband houden met eenzaamheid, zingeving en spiritualiteit. Een deel van de senioren is eenzaam doordat zij hun partner en vrienden kwijtraken door sterfte of anderszins, de kinderen uitvliegen en doordat zij hun eigen werkomgeving zijn kwijtgeraakt, waaruit zij ook hun sociaal netwerk putten. Door gezondheidsproblemen kan het bovendien lastig zijn om nog actief te zijn. Een en ander kan een aanslag zijn op de alledaagse beleving van zin en levensvragen oproepen. Aandacht hiervoor kan van groot belang zijn voor het welbevinden van deze ouderen. Sommige vrijwilligers hebben van nature aanleg voor het omgaan met dergelijke vragen, maar dat is er niet vanzelfsprekend.