PCOB Driebergen

Bridge op maandagmorgen
Vanaf januari 2018 in Nieuw Salem
Op maandagmorgen is de bridgeclub Driebergen actief in Nieuw Salem, De Lei 86 (achter de Grote Kerk).
Er wordt gespeeld van 9.30-12.15 uur.
Wie zich wil aanmelden kan dat doen bij mevrouw Marie Rollingswier (0343-515791).
Van harte welkom!