PCOB Driebergen

Woonadviseurs: ze zijn er nog!
Een paar jaar geleden zijn op initiatief van het Seniorenplatform en de gemeente woonadviseurs aan de slag gegaan.
Woonadviseurs zijn mensen, die (veelal door hun vroegere beroep) op het gebied van bouwen en verbouwen van wanten weten. Hun kennis willen ze graag (en gratis) inzetten om een steuntje in de rug te zijn van oudere mensen, die er aan denken hun huis geschikt te maken voor de levensfase waarin ongemakken een rol gaan spelen.
Velen zitten toch met vragen als: Is mijn huis wel geschikt om hier te blijven wonen? Wat zou er in mijn huis moeten veranderen? Wat is mogelijk? Hoe kan ik dat het gemakkelijkst aanpakken? Wie moet ik daarvoor inschakelen? Wat gaat mij dat kosten?

Nu blijkt dat er maar weinig beroep wordt gedaan op de hulp van de woonadviseurs. Dat kan komen doordat velen zelf hun weg wel weten te vinden in de bouwwereld. Ook kan het zijn dat nog maar weinig mensen zich bezig houden met een eventuele aanpassing van hun huis (niet zo verstandig, eerlijk gezegd). Maar misschien ook krijgen woonadviseurs weinig adviesverzoeken omdat hun bestaan bij velen onbekend is. Dat is te begrijpen, want veel propaganda is er in de afgelopen jaren niet gemaakt voor hen en ze timmeren niet zelf aan de weg.

Omdat het Seniorenplatform en de gemeente ervan overtuigd zijn dat woonadviseurs nuttige adviezen kunnen geven, wordt hun naam in de nieuwsbladen van de ouderenbonden nog eens onder de aandacht gebracht. We zijn begonnen met vijf adviseurs: in ieder dorp één. Door verhuizing en andere redenen zijn er nu nog drie actief.
Het gaat om
- Ric Hettinga (clhettinga@hotmail.com; tel. 415923), hij is vooral in Doorn beschikbaar;
- Bram Hoeksema (a.hoeksema@kpnplanet.nl; tel. 514171) werkt vooral in Driebergen,
- Kors Pater (korspater@gmail.com; tel. 441470) werkt vooral in Maarn/Maarsbergen.  

Helaas zijn er in Leersum en Amerongen geen woonadviseurs meer woonachtig, maar aanvragen uit die dorpen zullen door de drie adviseurs in onderling overleg worden beantwoord. Dus ook Amerongers en Leersumers hoeven niet te schromen om te bellen of te mailen.
Nodig eens een woonadviseur uit om langs te komen. Laat ze (gratis en vertrouwelijk) uw huis bekijken en adviseren over de (vaak kleine) ingrepen, waarmee uw woning aangenamer en veiliger kan worden gemaakt.

Wim Renkema