PCOB Driebergen

Seniorenplatform
Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug is van u en voor u. Weet u dat?
Want weet u dat in 2006 de toenmalige plaatselijke seniorenafdelingen het Seniorenplatform hebben opgericht met als doel de belangen te behartigen van alle senioren in de toen net nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug? In het bestuur van het Seniorenplatform zitten momenteel leden van Heuvelrug Senioren, KBO Utrechtse Heuvelrug en van alle PCOB-afdelingen.

Hoe is het Seniorenplatform georganiseerd?
Naast het Bestuur is er een Dagelijks Bestuur en zijn er 3 commissies: Zorg & Welzijn, Wonen en Communicatie & Voorlichting. De laatste staat de 2 eerstgenoemde commissies terzijde. Elk op hun eigen terrein behartigen de werkgroepen zo goed als mogelijk de belangen van ouderen binnen onze gemeente.
Om dat te kunnen doen is er met grote regelmaat contact met het gemeentebestuur (wethouders en/of gemeenteraad) en met andere instanties zoals bijvoorbeeld welzijn/zorginstellingen, woningbouwcorporaties, bouw- en vastgoed ondernemers. Vaak wordt aan het Seniorenplatform een mening gevraagd als het gaat om aandachtsgebieden voor ouderen. Daarnaast geeft het Platform adviezen en doet het aanbevelingen. Dit doet zij als vrijwilligersorganisatie namens de ouderen, dus ook namens u.

Maar spreekt het Platform ook namens u?
Hoe weet het Seniorenplatform dat zij uw belangen goed behartigt en namens u spreekt? Wat vindt u als oudere belangrijk, waar hebt u behoefte aan? Het Seniorenplatform zou dat graag willen horen, het liefst van de leden van alle lokale seniorenverenigingen.
Elkaar over en weer informeren kan daarbij helpen.

Wat heeft het Seniorenplatform in de afgelopen tijd bijvoorbeeld gedaan?
Om maar iets te noemen heeft het Seniorenplatform:
- het project ‘Uw huis, uw toekomst’ samen met de gemeente opgezet; nu wordt er nagedacht over een vervolg.
- eigen woonadviseurs gezocht, die vrijblijvend met u mee willen denken óf en zo ja, hoe uw woning aangepast kan worden zodat u daar zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
- aan de gemeente adviezen gegeven hoe zij vorm kan geven aan een Blijverslening voor de financiering van bouwtechnische aanpassing aan uw woning zodat u langer zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen; naar verwachting zal in juni/juli de gemeenteraad hierover een besluit nemen.
- meegedaan aan een conferentie ‘Dementie in beeld’ met als resultaat dat gestart is met een ‘Reizend Alzheimer Café’, een werkgroep maaltijdondersteuning in Maarn-Maarsbergen en er is een begin gemaakt met het dementievriendelijk maken van Maarn-Maarsbergen.
- zich laten informeren over het nu lopende onderzoek naar huishoudelijke hulp met daarbij aandacht voor indicatie, de geboden hulp en de relatie met het dorpsgericht werken.

Hoe nu verder?
Het Seniorenplatform is een vrijwilligersorganisatie van u en voor u.
Laat weten wat u belangrijk vindt en waar het Seniorenplatform aandacht aan moet geven. Maar stelt u zichzelf ook eens de vraag welke inbreng u met uw capaciteiten kunt leveren aan dit Platform met haar commissies. Op wie mogen wij een beroep doen?
En misschien heeft u ook goede suggesties voor de column die maandelijks in De Kaap/De Stichtse Courant door het Seniorenplatform geschreven wordt. Een onderwerp aandragen is genoeg, ons dagelijks bestuur maakt er wel een tekst over.

Emmy van Wijngaarden
Lid van het dagelijks bestuur en van de commissie Wonen


De secretaris van het Seniorenplatform hoort erg graag van u: Ton Beker (a.beker@telfort.nl), 0343-44 27 21 of 06-55 10 09 84.