PCOB Driebergen

Blijverslening – levensloopbestendig maken is het doel
De vorige maand organiseerden het Seniorenplatform en de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen een voorlichtingsmiddag over de Blijverslening.
Levensloopbestendig maken, dat is het doel. Want de overheid en de meeste senioren willen hetzelfde: dat mensen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Omwille van de veiligheid (struikelen en vallen in en om het huis is een veel voorkomend probleem) zouden huiseigenaren eerder dan nu vaak het geval is, moeten nadenken over wenselijke maatregelen. Drempels weghalen, deuren verbreden, ligbad vervangen door instapbad of inloopdouche,
zo maar wat voorbeelden van vaak wenselijke woningaanpassingen.

Na de voorlichtingsmiddag zijn er in elk dorp ook inloopspreekuren door vrijwillige, onafhankelijke woonadviseurs gehouden. Wilt u alsnog een nader advies van een van de onafhankelijke woonadviseurs? Mail dan naar willem.van.den.hatert@Heuvelrug.nl.
Hij regelt een afspraak voor u bij u thuis.

Bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een folder beschikbaar over de Blijverslening. De gemeente doet het eerste jaar ervaringen op met het fenomeen Blijverslening. Daarna zal er op basis van de ervaringen van het eerste jaar een evaluatie worden gehouden en worden bezien of en in hoeverre er aanpassingen in de voorwaarden of regelingen moeten komen.

De commissie Wonen van het Seniorenplatform zal het proces nauwlettend volgen.
Wilt u uw ervaringen delen met de commissie, mail dan naar info@seniorenplatformheuvelrug.nl.