PCOB Driebergen

Geheugensteuntje
In de wandelgangen kwam ons ter ore dat niet iedereen precies weet wanneer de ledenbijeenkomsten en andere activiteiten gepland staan. Daarom nog even alles op een rijtje.
Daarom nog even alles op een rijtje:
De ledenbijeenkomsten vinden voor zover mogelijk plaats op de tweede maandagmiddag van de oneven maanden, dus januari, maart, mei, september en november.

De onderwerpen die daar aan de orde komen vindt u in de Nieuwsbrief die voor of in die betreffende maand verschijnt.
In de maanden daartussen proberen we een ’buitenactiviteit’ aan te bieden zoals een lunch in een restaurant in de omgeving, kerseneten in Cothen, bezoek aan een museum, enz. Dat zijn zaken die op korte termijn afgesproken worden, dus daar is geen vaste datum voor te noemen maar u hoort dat tijdig.