PCOB Driebergen

Naar de film
Op de eerste en derde maandagmiddag van de maand worden bij Figi in Zeist om 15.00 uur films vertoond waarvoor ook leden van ouderenbonden worden uitgenodigd.
Een aantal jaren geleden heeft een van de ouderorganisaties in Zeist met Figi de afspraak gemaakt dat leden van ouderenbonden op vertoon van hun pasje tegen gereduceerd tarief een kaartje konden kopen. Samen met Figi wordt een selectie gemaakt in films die ouderen aanspreken.
Inmiddels zijn er veranderingen aangebracht: de films zijn voor iedereen toegankelijk en een pasje is niet meer nodig.
De prijs voor een filmbezoek is iets lager dan regulier, namelijk € 8.- p.p.
In de regionale pers kunt u de filmladder van Figi vinden.