PCOB Driebergen

90 Columns
De publicatie ‘90 Columns’ is een uitgave van het Seniorenplatform.Het eerste exemplaar van ’90 columns’ werd uitgereikt op 19 maart aan Marjolein Copier, die jarenlang de columns van het Seniorenplatform voor ‘de Stichtse/de Kaap’ heeft geschreven.
Het boekje is op aanvraag te verkrijgen via de secretaris van het Seniorenplatform: info@seniorenplatformheuvelrug.nl.