PCOB Driebergen

Commissie Lief en leed
Wanneer de commissie’ Lief en Leed’ is gestart weten we niet precies, maar zeker voor 2008.
De commissie is ooit opgezet door Bram Wijnveen. Trijnie Willems is vrijwilligster vanaf het begin. Corry Kooi-Koertse heeft het coördinaatschap in 2012 overgenomen van Liesbeth Doornebal. We zijn nu met z’n achten en dat is goed te doen.

Ieder heeft ongeveer 30 adressen. De PCOB-leden van 80 jaar en ouder krijgen een felicitatiekaart en vanaf 90 jaar een bloemetje of andere attentie. Het wordt aan de vrijwilligers zelf overgelaten of zij persoonlijk gaan feliciteren. Ook met jubileum, ziekte of overlijden wordt gereageerd. Hiervoor is het zo belangrijk dat wij onderling goed communiceren.

We houden 2 maal per jaar een overleg in maart en september waarin de gang van zaken wordt besproken. Dan kunnen onkostenbonnetjes worden ingeleverd om te declareren bij de penningmeester.

In de maand januari worden de leden toegevoegd aan de lijsten die dat jaar 80 hopen te worden.
Vrijwilligers:
- mw. Liesbeth Doornenbal
- mw. Greet Haze-van de Bosch
- mw. Lutske Hofman – v.d. Zwaag
- mw. Corry Kooi-Koertse
- mw. Alie Kramer-Westerhoff
- mw. Gré Vendel - v.d. Gijsbertsen
- mw. Heleen Visser
- mw. Trijnie Willems-Jansen