PCOB Driebergen

Leesclub boeken in het Fries
Onlangs heeft Nynke van Amerongen het diploma A Fries bij Afûk in Leeuwarden gehaald.
Zij studeerde digitaal en hoefde voor lessen niet naar Friesland.
Vanwege een daardoor toenemend enthousiasme voor de Friese taal en cultuur is zij nu op zoek naar belangstellenden, die het gezellig en leerzaam vinden deel te nemen in een bij voldoende belangstelling op te richten leesclub van boeken in de Friese taal.
Opgave kan daarvoor bij haar via tva.amerongen@casema.nl of via 06-51180220.