PCOB Driebergen

Kerstdiner 2019 - donderdag 19 december
Ook dit jaar willen we weer met PCOB/KBO gezamenlijk het kerstdiner gebruiken.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Bij de de Nieuwsbrief van november was een uitnodiging bijgesloten. Daarin staan de adressen vermeld voor de aanmelding. Evenals vorige jaren mogen we totaal 100 personen verwelkomen: 50 van KBO en 50 van PCOB. Van harte welkom!