PCOB Driebergen

Wie zijn wij?

Als plaatselijke afdeling van de landelijke Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) behartigen wij in onze gemeente de belangen van alle senioren.

Dit doen we zoveel mogelijk samen met de andere seniorenbonden, verenigd in het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, omdat je samen sterker staat dan alleen.
Onze bond heeft haar eigen christelijke identiteit en als zodanig willen we onze waarden en normen in ons werk uitdragen.
Niet alleen op materiële dingen gericht zijn, maar ook op geestelijke belangenbehartiging.

Naast belangenbehartiging op het gebied van wonen, zorg, welzijn, enz. bieden wij onze leden ook faciliteiten

  • Zij kunnen gebruikmaken van gratis hulp bij belastingzaken.
  • Een medische keuring voor het rijbewijs ondergaan voor een bedrag van € 30,-.
  • Deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering met lagere premie.
  • Ontspanningsactiviteiten bezoeken.
  • Ook verzorgen wij regelmatig lezingen over interessante of ontspannende onderwerpen.

Met het lidmaatschap van de PCOB is men solidair met andere senioren. Dit is zeker belangrijk met de komst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Geld van het rijk wordt via de gemeente besteed aan de inwoners. Onze taak is daarbij toe te zien dat senioren in onze gemeente daar hun deel van krijgen.
En zo zijn er nog veel zaken die voortdurend onze aandacht behoeven. Door lid te worden helpt u ons om samen sterk te staan en voor de belangen van senioren op te komen, overal waar dat nodig is.

Privacyverklaring KBO-PCOB
Seniorenorganisatie KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens.   
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Onze uitgebreide Privacyverklaring vindt u hier als pdf-bestand.